Aabv

Tungbilredningsuke 2017Årets tungredningsuke har blitt gjennomført denne uka.Alle 4 brigader har sammen med politi, ambulanse og luftambulanse øvd på frigjøring av fastklemte personer på busser og lastebiler. 5 fullskala-caser har blitt arrangert med både dukker og "levende" markører.

Ei nyttig uke for alle deltagere, der samvirke på skadested på alle nivå har vært gjennomgangstema.

6 klasse vigra skole 2017 4Det er nå gjennomført brannvern undervisning for alle 6-klasser på barneskolene i Giske kommune. Undervisningen er gjennomført i samarbeid med Eltilsynet. Denne undervisningen består av teori inne i klasserommet og i tillegg får elevene en praktisk slukkeøvelse ute.

Totalt er det ca 120 elever som har gjennomgått denne undervisningen. Bildet er fra 6 klasse Vigra Skule.

EldrePå oppdrag fra DSB har RISE Fire Research gjennomført en analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014. 
Rapporten slår fast at det ofte er menneskelig svikt som forårsaker dødsbranner. Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking. 

Når man også inkluderer de brannene som ikke har dødelig utfall, er det matlaging med påfølgende komfyrbrann som topper statistikken.

 • Fakta om dødsbranner:
  I gjennomsnitt omkommer årlig 62 personer i brann (1979-2016) .
 • 75 % tilhører en risikoutsatt gruppe.
 • 80-90% omkommer i egen bolig.
 • Flere menn enn kvinner omkommer i brann.
 • Brannhypigheten hos eldre over 70 år er nesten 5 ganger høyere enn hos resten av befolkningen.
 • Komfyrbranner er en vesentlig årsaksfaktkor.
 • Flere av de som har omkommet i brann mottok helse og omsorgstjenester fra kommunene.

Vi har alle et spesielt ansvar for å passe på våre eldre mennesker som bor alene – enten det er en forelder, besteforelder, nabo eller bekjent.
Gjør noe som hjelper, sjekk at røykvarsler, komfyrvakt og brannslokker er på plass og fungerer.

 • Som pårørende kan du 
 • Installere komfyrvakt.
 • Rengjøre filteret i kjøkkenvifta over komfyren.
 • Passe på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner.
 • Sjekke at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen.
 • Sørge for slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke.
 • Rydde unna lysmansjetter, brannfarlige lysdekorasjoner og ustødige lysestaker.
 • Legge til rette for at røyking kan skje uten fare for brann.

Les mer og få nyttige tips:
Enslige eldre dør oftest i brann 
Slik bedrer du brannsikkerheten for eldre.
Trygg hjem for eldre.

brannverndokÅlesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune.

Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter 100% fast stilling som:

Avdelingsleder forebyggende avdeling

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt brannsjef Geir Thorsen tlf: 70 16 32 10 / 905 48 289

Søknadsfrist: 05.11.2017

TauredningForrige uke var alle vikarer i Ålesund brannvesen i askjon og øvet på forskjellige scenarier i forbindelse med tauredning.

Tenkte scenarier
Det kunne være personer som hadde falt utfor en skrent og måtte hjelpes opp med båre, eller personer som satt fast i en fjellhylle. 
Denne uken er det vaktlagene som skal øve tauredning, de har øvet i ei stor mobilkran i sentrum se facebook innlegget til Bypatrioten.Bypatrioten.