Aabv

Bålforbod er oppheva frå og med fredag 15. juni 2018

Pølsebål anetteSidan måndag 28. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i kommunane Ålesund, Giske og Haram oppheva for denne gong.


 

Rikeleg med nedbør

Det er venta rikeleg med nedbør som gjer at gras og anna vegetasjon er fuktig og byrjar å bli grønt slik at brannfaren ikkje lenger er like stor.

Vi vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og mark, utan løyve frå brannsjefen.

Etter fleire veker med tørt og varmt vér har plantar og buskar vekse fort.

No gjeld det ordinære bålforbodet.

Brannvesenet minner om at det i perioden 15. april til 15. september generelt ikkje er lov å gjere opp bål ute i naturen.. Du kan grille i din eigen hage eller grille på egna plassar i for eksempel parkområde eller i strandkanten. Det finns og kommunalt tilrettelagte grill- og bålplassar, som kan nyttast hele året. Det er tillatt å gjere opp eld der det klart ikkje kan medføre brann. All bålbrenning blir gjort på eige ansvar.

Geir Thorsen
Brannsjef

Ledig stilling som Brannkonstabler/Redningsdykkere

brann mannÅlesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune og med eget styre. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter 4x100 % faste stillinger som brannkonstabeler ved beredskapsavdelingen.

Søk stillingen her: Brannkonstabler/redningsdykkere

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt brigadesjef Vidar Bakke tlf. 70 16 32 16 / 977 33 177

Søknadsfrist: 10.09.2018

Ledig stilling - Instruktør kursavdelingen Ålesund brannvesen

brannkonstabel1Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune.

Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter: 100 % stilling, engasjement frem til 01.01.2020 som Instruktør - kursavdelingen

For nærmere opplysninger om stillingen: Leder kursavdelingen Bjørn Harald Rasdal tlf. 918 71 436

 

Søknadsfrist: 03.09.2018

Innfører totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs

grillingBrannvesenet innfører totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske, Haram og Ålesund. Forbudet gjelder fra og med mandag 28. mai 2018 og inntil videre.

Det fine været har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår, som i store deler av landet for øvrig. Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i flere kommuner i Møre og Romsdal og indeksen er økende.

De siste dagene har brannvesenet rykket ut til flere gress- og lyngbranner i Møre og Romsdal. Når det er så tørt som nå skal det svært lite til før det begynner å brenne, sier brannsjef Geir Thorsen.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp bål i naturen. Dette gjelder også bål og grilling i tilknytning til naturen. I denne perioden er det kun tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette er imidlertid på eget ansvar og risiko.

ALL BRUK AV ILD REPRESENTERER NÅ BRANNFARE.

I disse dager er det imidlertid så tørt i vegetasjonen at all bruk av ild i naturen representerer en brannfare - derfor innfører vi totalforbud, uttaler brannsjef Geir Thorsen. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

HVA BETYR TOTALFORBUD MOT Å GJØRE OPP ILD UTENDØRS?

Brannsjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på godkjente bål- og grillplasser.

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører. 

HER ER REGLENE UNDER TOTALFORBUD

DETTE KAN DU GJØRE:

Grille i din egen hage med aktsomhet.

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding og via lokale medier.

DETTE KAN DU IKKE GJØRE: 

Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs .

Det er ikke lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog og mark.

Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.

Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene.

Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.

 

Redningsselskapet i Ålesund tilbyr gratis sjekk av vester søndag 27. mai

barn i redningspølseRedningsselskapet i Ålesund tilbyr gratis sjekk av vester søndag den 27. mai  fra kl 1200 til 1500 på Flatholmen der blir det også liggende to redningsskøyter som hjelper til med både veiledning og opplæring.

Skulle du ikke ha anledning denne dagen kan du gjennom hele året få hjelp til vedlikehold av redningsvest ved Redningsselskapets kontor i Magdevågveien 1, 6009 ÅLESUND.

Vi anbefaler alle som ferdes på sjøen om å sjekke utstyret en gang i året og gjerne denne dagen.

Mer informasjon om redningsvester finner du på sjekkvesten.no og sikkerhverdag.no.