Aabv

Brannforebyggende forum 2017

Forebyggende 2017

 

Framtidsstudie 2030.
Samfunnet kommer til å være endret i 2030 innenfor mange områder.
Hva er forandret?
Hvordan lever menneske?
Hvordan ser ulykkeslandskapet ut og hvilke krav vil brannvesenene bli stilt ovenfor ? 
I lyset av dette hva må brannvesenene utvikle og forbedre seg - sett ut i fra dagens situasjon.

MSB har sammen med Kairos Future og et stort antall andre aktører gjennomført et fremtidsstudie som vil bli
presentert i Ålesund under Brannforebyggende forum 2017.
Gøran Krafft kommer til å gi oss en spennende reise inn i framtiden.

msb

 

Merseyside Fire & Rescue Service sin måte å jobbe forebyggende på har vært banebrytende og skapt interesse fra
mange land. De har hatt stor suksess med sitt arbeid og som de stadig utvikler. Brannvesenet har ansvar for den lokale
samfunssikkerheten og har tanke på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å arbeide forebyggende. Med dette
prosjektet og trange økonomiske tider har en i MFRS gjennomført store endringer og reduksjoner i beredskapen.

MFRS ved Phil Byrne og Kevin Johnson vil på årets Brannforebyggende forum presente hvordan det har gått i
Liverpool med sikkerheten de siste 10 årene. De har nå evaluert dette arbeidet.

mERSEYSIDE

Programmet er ikke endelig enda, men andre emner som vil bli berørt er:

  • Risikovurdering til hva ?
  • Brannforebyggende arbeid rettet mot kommunale boliger.
  • Sikring av kulturhistoriske og verneverdige skatter.
  • Hvem brenner det hos og hvem omkommer som følge av branner ?
  • Jobber vi med de riktige tingene ?
  • Feiing og tilsyn av fritidsboliger – hvordan organisere dette på en god måte ?

Nærmere informasjon om program, påmelding osv. vil bli sendt til alle landets brannvesen, kommuner, sivilforsvarsdistrikter, opplæringsinstitusjoner i løpet av juni mnd. Program og påmeldingsmuligheter vil også bli lagt ut på www.nblf.no når dette er klart.

Åpning av konferansen vil bli 12. september kl 09.00, og det legges opp til en frivillig sosial samling kvelden før. Hotellrom må hver enkelt deltager ordne direkte med Scandic Parken Hotell på tlf 70 13 23 00. Ref. 532953 (frist 10.08.17). NB! PÅ GRUNN AV STOR PÅGANG ER HOTEL SCANDIC PARKEN NÅ FULLBOOKET.
Vi har derfor avtalt med Radisson Blu vedr. flere rom. Ta kontakt direkte til hotellet på telefon: 70 16 00 00/
70 16 00 85. Oppgi ref. 170912BRAN ved bestilling. Spørsmål til hotellet eller reservasjon kan gjøres på mail:
.

Sett av datoen, og møt opp for å få faglige oppdateringer, møte kollegaer og utstillere på brannforebyggendes største felles møteplass. Vi registrerer allerede stor interesse, så det kan være lurt å bestille hotell og fly i god tid.

Vel møtt i Ålesund 12. og 13. september !