Aabv

Ålesund brannstasjon godt besøkt

Barn med hjelmLørdag 20.september var det åpen dag ved Ålesund Brannstasjon på Voldalsberga. Dette i forbindelse med den årlige nasjonale brannvernuka.

 

 

 

I tillegg til våre brannmenn haddde forsikringsselskapet IF to representanter på brannstasjonen som informerte om viktigheten med brannvarslere/slokkeutstyr. Vi vil takke spesielt til forsikringgslskapet IF som i år sponet med boller og hovedpremien til kunnskapskonkuransen.

Lærerikt

Brannstasjonenes åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her fikk barn og voksne opplæring og informasjon i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann.

  • Konkurranser som kunnskapsløype                                          
  • Spyling med brannslange på blink 
  • Slokkedemonstrasjoner med pulverapparat 
  • Prøvesitting i brannbiler  
  • Demostrasjon av brannbil med brannstige
  • Informasjon fra feierene

Dette er noen av de aktivitetene som alle kunne gjennomføre. I tillegg til boller, saft og karameller ble også utdelt "brannhjelmer" til barna som deltok på kunnsaksløya. Dessverre hadde vi i år mottatt forlite brannhjelmer, dette beklager vi!

I forbindelse med at Ålesund Brannvesen i år kan feire 150 år viste vi filmen "Brannmannsdagen" fra 1950, Malvin Dalhus viste små modeller av brannsprøyta "Parat" og Det Lokale Eltilsynet (DLE) hadde stand som viste hvor lett elektriske apparater kan forårsake brann.

Ålesund Brannvesen er godt fornøyd med oppmøte i år. Og ønsker med dette velkommen til åpen dag også neste år.

Spyle med vannslangeVognhallen

 

 

 

 

   Mange fant vegen innom Ålesund brannstasjon under "Åpen dag" lørdag 20.september 2014