Aabv

Tenk over brannsikkerheten nå i vinterkulda

hytteBrannfarlig vinterkulde

Tallet på omkomne i brann så langt i år er urovekkende høyt. Det er grunn til å gå ut og anmode boligeiere om å være forsiktige med bruk av åpen ild, vedfyring og andre typer oppvarming.

Når det blir kaldere, og behovet for oppvarming øker, øker også faren for boligbrann.

Fastmonterte panelovner

Når det gjelder elektrisk oppvarming, anbefaler DSB fastmonterte panelovner. Har du imidlertid en flyttbar ovn, for eksempel en vifteovn, må du sørge for at det er god avstand til brennbare materialer. -Husk at barn og dyr enkelt kan flytte på slike ovner, bevisst eller ubevisst. Derfor bør denne type varmekilder holdes under oppsikt, og helst slås av om natten, sier  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Elektriske varmeovner skal koples direkte i kontakten – ikke bruk skjøteledning.

Overbelastning kan føre til brann

I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming. Dermed øker også faren for at anlegget overbelastes, noe som kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.

Unngå pipebrann

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men også det krever at boligeierne tenker sikkerhet. For å unngå brann, er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden.

God forbrenning krever mye luft. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.

Er du usikker på bruken av din ovn, kontakt leverandøren.

Gassovn

Oppvarming med gass blir stadig vanligere i norske hjem, men menneskelige feil, slurv og ubetenksomhet kan resultere i alvorlige ulykker. Feilmontering av regulatoren på toppen av gassflaska og dårlige pakninger er ofte problemet. DSB har laget noe enkle gassvettregler.

kilde: DSB og regelhjelp