Aabv

Holdt seminar brann og ulykker i tunnel

tunnell seminarBrannvesenet inviterte til miniseminar der det ble lagt vekt på Brann/ulykke i tunnel.


Det møtte totalt 30 deltagere fra Politi, Helse, Brannvesenet og 110-sentralen.
Målet var å få en felles forståelse av hva som er viktig for å få evakuert trafikanter ut av tunneler ved brann,
og utfordringer ved redningsarbeidet.
Fra vegvesenet møtte Terje Dyrø, som orienterte om dagens tilstand, og hva som er prioriteringer og planer fremover.