Aabv

6-klassinger undervises i brannsikkerhet

6 klasseForebyggende avdeling har de siste ukene sammen med Mørenett og Møre og Romsdal Brannbefalslag gjennomført undervisning for alle 6.klassinger i Ålesund kommune. Totalt har vi nådd ut til cirka 550 elever på en knapp måned. I tillegg til teori om brannvern og el-vett, quiz og linker til nyttige nettsider, har alle elever fått innføring i bruk av brannslukningsapparat.

Vi setter stor pris på å få besøke alle skolene i kommunen for å spre det viktige forebyggende budskapet. Vi mener det er viktig å informere elevene om hvordan man skal oppføre seg ved en eventuell brann, tenke gjennom rømningsveier og ikke få panikk men handle rasjonelt. Ikke minst formidle viktigheten av å ha fungerende røykvarsler, åpne rømningsveier, slukkemidler som virker og hvordan de brukes gjennom barna til foreldre og besteforeldre.

Tusen takk til alle som har deltatt :-)