Årsmelding 2017

Skrevet .

RSMELDING 2017 Året 2017 har for Ålesund brannvesen KF vært et godt år, og vi har med glede og stolthet forvaltet det oppdraget som våre innbyggere har gitt oss - nemlig å skape trygghet i lokalsamfunnet. Vi har løst vårt oppdrag under mottoet «Din trygghet vårt mål».

I 2017 har vi rykket ut til totalt 1158 hendelser noe som er en økning på 11,24 % fra 2016. Andelen automatiske alarmer utgjør 51 % av alle hendelsene. Størst økning i % har vi på helseoppdrag og antall trafikkulykker. Totalt hadde vi 29 branner, men heldligvis ingen dødsbranner.

Last ned årsmeldingen 2017 ved å klikke på bilde.