Aabv

ØVELSE i regi av Kystverket

Oljevern AlnesIUA Sunnmøre med Ålesund brannvesen som vertsbrannvesen har i dag deltatt i øvelse i regi av Kystverket.

Viktig lokal innsats
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) har som oppgave å ivareta beredskaps- og aksjonsplikten over hele landet. I denne øvelsen skal det øves på å begrense skadene fra «oljeutslippet» både på sjø, land og i strandsonen. Det lokale interkommunale utvalget mot akutt forurensning vil ha en spesiell viktig rolle under øvelsen på land og i strandsonen.

Årets største oljevernøvelse begynte i går med scenarioet  en skipskollisjon, med påfølgende oljeutslipp, nord for Runde på Sunnmøre. I dag 29.august nådde oljen land på Alnes, IUA ble koblet inn med mannskaper fra IUA og Sivilforsvaret. Mye mannskap og utstyr skulle fraktes til Alnes. Bilde tatt i dag fra Alnes ser du lenser er lagt ut for å begrense skadeomfanget.

 Ifølge Kystverkets nettside deltar disse i øvelsen: Kystverkets egne folk og ressurser, Kystvakta, Buksèr og berging, IUA Sunnmøre, Sivilforsvaret og mindre private fartøy som inngår i Kystverkets kystnære beredskap (FKB). Totalt involverer øvelsen mellom 180-200 personer og et titalls små og store fartøy.

Miljøsårbart område
Området øvelsen foregår i er i Kystverkets Beredskapsanalyse fra 2011 fremhevet som et område med forhøyet risiko med tanke på fare for oljeutslipp og konsekvenser av et slikt utslipp. I kystområdene rundt Ålesund er det mye skipstrafikk, området er værutsatt og har flere miljøsårbare områder, blant annet naturreservatet Runde.

Observatører fra Myanmar og Mosambik
Kystverket har lenge deltatt i NORAD-programmet "Olje for utvikling" (OFU). Gjennom OFU bidrar Kystverket med kunnskap om oppbygning og organisering av oljevernberedskap. Under øvelsen vil det derfor også 14 observatører fra Myanmar og Mosambik være til stede for å lære av landene Kystverket bistår gjennom OFU.