Aabv

Ledig stilling som tilkallingsvikar i beredskapsavdelingen

brann mannÅlesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune.

Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter:  Tilkallingsvikarer i beredskapsavdeling

For nærmere opplysninger om stillingen: 
Kontakt brigadesjef Vidar Bakke tlf. 70 16 32 00.

pdfMedisinske krav

pdfBeskrivelse av tester til vikaropptak

Søknadsfrist: 25.02.2019