Aabv
  • Hjem

Bålforbudet er opphevet.

Pølsebål anetteBrannsjefen har fra i dag 9. mars kl 09.00 opphevet det midlertidige bålforbudet i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund. 

RITS øvelse - februar 2018

RITS nedfiringFor å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip.


Ålesund brannvesen KF er et av disse brannvesene, og vi har øvet sammen med Redningselskapets redningsskøyte "Idar Ulstein" og Redningshelikopteret i Florø den 19. februar i år, vi fikk øvet på det nye utstyret vårt og helikopteret fikk øvet nå nedfiring av mannskap.
Øvelsen var god læring for alle involverte parter, og takk til alle som bidro til en vellykket øvelse.
Fotograf Mats Grimsæth har tatt noen flotte bilder, her er noen av de.

 

Rits mannskap flargjøring redningshelikopter Rits øvelse 190218

Vedtak om forbud mot å gjøre opp ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune.

Pølsebål anetteBrannsjefen har satt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.

Bakgrunn

Mange dager uten nedbør, kombinert med kulde og vind, gjør gress- og lyngbrannfaren stor. Videre fremover er det varslet fortsatt tørre forhold og lett vind. I tillegg til å ta hensyn til varselet fra Meteorologisk institutt, er innføringen av forbudet i tråd med tidligere anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forbudet gjelder

Saken gjelder innføring av forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Forbudet vil dermed omfatte flatebrenning og lyngsviing. I tillegg er det ikke lov til å brenne hageavfall eller ved i bålpanne i egen hage og levende lys på gravsted. Slik forholdene er nå er det heller ikke tillatt å benytte de tilrettelagte bål- og grillplassene i kommunene.

Vedtak

Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefen vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. mars 2018 kl. 08:00 og inntil situasjonen endrer seg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff m.v. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Geir Thorsen – brannsjef i Giske, Haram og Ålesund

Komfyrvaktkampanje - 64 komfyrbranner i fylket vårt i fjor

komfyr brann Foto Komfyrvaktkampanjen InfratekFersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet rykket ut til 64 komfyrbranner i Møre og Romsdal i 2017. Det er 12 flere enn i fjor. Ei komfyrvakt kan redde hjemmet din fra å gå opp i røyk.

 - Komfyren er den klart største brannkilden i hjemmet. Så godt som alle komfyrbranner kommer av tørrkoking og ikke teknisk feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha ei komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt hvis du ikke har.

Denne uken står flere hundre representanter fra brann- og redningsvesenet, Det lokale eltilsyn, produsenter, forhandlere, myndigheter og flere samarbeidspartnere sammen om Komfyrvaktkampanjen. Vi i Ålesund brannvesen står på Moa syd og Moa øst førstkommende torsdag 15. februar fra kl. 1100 til kl 1400, så kom og møt oss om du har noen spørsmål om komfyrvakt!                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                    Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

Hvor kan du få kjøpt komfyrvakt?
Komfyrvakt kan kjøpes på de store kjedebutikkene som Elkjøp/Lefdahl, Power og Elektroimportøren. I tillegg finnes komfyrvakter hos kjøkkenforhandlere, samt hos komfyrvaktleve­randørenes og forsikringsselskapenes nettbutikker.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.

pdfFaktaark om komfyrvakt

 

 


 

 

 

IUA Lederforum 6 og 7 februar 2018

Kjem øvelseVi ser frem til å arrangere IUA Lederforum i år. IUA Lederforum er et frivillig etablert samarbeidsforum med formål å utvikle samarbeid mellom landets 32 IUAèr.

Forumet er en arena for erfaringsutveksling mellom landets IUAèr og Kystverket der man drøfter felles utfordringer og bidrar til tiltak som styrker den regionale og nasjonale beredskapen mot akutt forurensing innenfor rammebetingelsene til IUA og Kystverket.

Her finner du programmet for pdfIUA_Lederforum_2018.pdf

Det er totalt 49 påmeldte og fristen for påmelding er utgått, men ønsker du likevel å bli med ta kontakt med

VELKOMMEN.