Aabv
  • Hjem

Halvparten av oss har ikke tatt den viktige brannpraten

brannvernuka2018 plakat54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka i uke 38.

- Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikke har tatt den viktige brannpraten med familien. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

- Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Sindre Egeness ved Ålesund brannvesen.

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Sindre Egeness.

Mediekontakter lokalt:
Sindre Egeness, Avdelingsleder Forebyggende avdeling tlf. 906 77 558

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleder for kommunikasjon i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 958 19 692

DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

Årets Bjørnisdag for barnehagene i Ålesund

Bjørnisdag 2018Vi har denne uken gjennomført Årets Bjørnisdag for alle barnehager i Ålesund. Det var totalt 22 påmeldte barnehager og her var innom over 350 personer med stort og smått iløpet av to dager.

Alle barna fikk brannhjelmer og "Bjørnis" aktivitetshefte og refleks. Etter de hadde gått gjennom noen poster der de fikk sitte i brannbilen i tillegg litt informasjon og til slutt spyle med brannslangen på blink, gikk alle i gymsalen for å spiste litt. Etterpå ble det arrangert et "Bjørnis show" som alle barna like svært godt.

Du finner film fra "Bjørnis show" den første dagen på facebook. https://www.facebook.com/alesundbrannvesen/videos/364294877443809/

 

ØVELSE: Sirener, blålys og smell fra øvingsvåpen!

PLIVO 0027 webTirsdag 4. september skal nødetatene brann, helse og politi trene på samvirke. I Borgundvegen 199 og i Gangstøvika blir det blålys, sirener, trafikk fra nødetatene og smell fra øvingsvåpen.

Innbyggere og beboere i området varsles nå om at det blir mye utrykningskjøretøy fra alle nødetater og bruk av blålys og sirener. I de tre kommende ukene skal brann, helse og politi ha trening i det nedlagte sykehjemmet i Borgundvegen 199 og på Ålesund brannvesen sitt øvingsområde i Gangstøvika, begge eiendommer eies av Ålesund kommune.

- Politiet skal bruke øvingsvåpen i Borgundvegen 199 og i Gangstøvika. Under treningen kan det høres smell fra øvingsvåpen.
- Treningen i Borgundvegen 199 vil være tirsdag-torsdag i alle tre ukene, fra ca klokken 11.00-13.00.
- Det kan også bli nedsatt fremkommelighet for kjørende og gående i korte perioder. Politiet melder at området vil bli skiltet.

Disse dagene skal det trenes på samvirke:
Uke 36: Tirsdag 4.09, onsdag 5.09, torsdag 6.09 fra kl. 08.30-15.00
Uke 37: Tirsdag 11.09, onsdag 12.09, torsdag 13.09 fra kl. 08.30-15.00
Uke 38: Tirsdag 18.09, onsdag 19.09, torsdag 20.09 fra kl. 08.30-15.00

ØVELSE i regi av Kystverket

Oljevern AlnesIUA Sunnmøre med Ålesund brannvesen som vertsbrannvesen har i dag deltatt i øvelse i regi av Kystverket.

Viktig lokal innsats
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) har som oppgave å ivareta beredskaps- og aksjonsplikten over hele landet. I denne øvelsen skal det øves på å begrense skadene fra «oljeutslippet» både på sjø, land og i strandsonen. Det lokale interkommunale utvalget mot akutt forurensning vil ha en spesiell viktig rolle under øvelsen på land og i strandsonen.

Årets største oljevernøvelse begynte i går med scenarioet  en skipskollisjon, med påfølgende oljeutslipp, nord for Runde på Sunnmøre. I dag 29.august nådde oljen land på Alnes, IUA ble koblet inn med mannskaper fra IUA og Sivilforsvaret. Mye mannskap og utstyr skulle fraktes til Alnes. Bilde tatt i dag fra Alnes ser du lenser er lagt ut for å begrense skadeomfanget.

 Ifølge Kystverkets nettside deltar disse i øvelsen: Kystverkets egne folk og ressurser, Kystvakta, Buksèr og berging, IUA Sunnmøre, Sivilforsvaret og mindre private fartøy som inngår i Kystverkets kystnære beredskap (FKB). Totalt involverer øvelsen mellom 180-200 personer og et titalls små og store fartøy.

Miljøsårbart område
Området øvelsen foregår i er i Kystverkets Beredskapsanalyse fra 2011 fremhevet som et område med forhøyet risiko med tanke på fare for oljeutslipp og konsekvenser av et slikt utslipp. I kystområdene rundt Ålesund er det mye skipstrafikk, området er værutsatt og har flere miljøsårbare områder, blant annet naturreservatet Runde.

Observatører fra Myanmar og Mosambik
Kystverket har lenge deltatt i NORAD-programmet "Olje for utvikling" (OFU). Gjennom OFU bidrar Kystverket med kunnskap om oppbygning og organisering av oljevernberedskap. Under øvelsen vil det derfor også 14 observatører fra Myanmar og Mosambik være til stede for å lære av landene Kystverket bistår gjennom OFU.

Skogbrannfare

Bålkos. Foto fra Pixabay kosterTørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.