Aabv

Skjema og søknader

 

Feieravdelingen 

Vi gjør oppmerksom på at skjema nedenfor kun gjelder for Ålesund kommune når det skal meldes inn endringer/ny innstalleringer av fyringsanlegg. Det er adressen på boligen som bestemmer hvilken kommune som skal motta melding om endring.

 

Skal du melde om fakoblet ildsted som genererer fritak av feiegebyr må du fylle ut skjema nedenfor. Da må du identifisere deg via ID-porten.

 

Forebyggende avdeling  

 

Meldingsskjema

Ålesund brannvesen verken godkjenner eller gir tillatelser. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling, og svar gis ikke. Dersom brannvesenet har behov for ytterligere informasjon tar vi kontakt.

 

Se også skjemaer for Møre og Romsdal 110-sentral